Писмен въпрос E-5128/08 зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Законът за Фолксваген (VW)