Писмен въпрос E-5825/08 зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE) на Комисията. Условия за живот на задържани жени в Европа