TITJUR Omnicare/OHMI-Astellas Pharma (OMNICARE) Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 7 май 2009 г. # Omnicare, Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността "OMNICARE" - По-ранна национална фигуративна марка "OMNICARE" - Отхвърляне на искане за restitutio in integrum. # Дело T-277/06.