Писмен въпрос E-000143/11 Daniël van der Stoep (NI) до Комисията. ЗП/ВП — безотговорната политика на Европа по отношение на Газа