Писмен въпрос E-6261/08 зададен от Nicolae Vlad Popa (PPE-DE) на Съвета. Признаване на общностно равнище на болестта фибромиалгия, липсата на лечение на фибромиалгията в Европа и необходимост от повече данни за фибромиалгията