Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1320 на Комисията от 26 юли 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура C/2016/4992