Писмен въпрос E-005762/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Ешерихия коли — бактерия убиец