Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 706/2014 ze dne 25. června 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 972/2006, pokud jde o dovozní clo uplatňované na rýži Basmati