Писмен въпрос E-3625/07 зададен от Sajjad Karim (ALDE) на Комисията. Предложение на т. нар. Коалиция Тропически гори