Писмен въпрос P-5881/10 Regina Bastos (PPE) до Комисията. Електронни платформи за електронните тръжни процедури