Покана за представяне на предложения за 2011 г. — EAC/49/10 — Програма за учене през целия живот (LLP)