Регламент (ЕО) № 226/2008 на Комисията от 13 март 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007