Писмен въпрос E-4110/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Референдумът — средство за демократично допитване до населението относно бъдещето на Европейския съюз