Решение на Общия съд (пети състав) от 16 декември 2015 г.$