Регламент (ЕО) № 600/2005 на Комисията от 18 април 2005 година относно ново разрешение за употребата на коксидиостат като добавка в храните за животни за срок от 10 години, временно разрешение за употребата на една добавка и безсрочно разрешение за употребата на някои добавки в храните за животниТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX