Писмен въпрос E-1937/07 зададен от Luca Romagnoli (ITS) на Съвета. Реконструкция на провинция Аоста