/* */

Писмен въпрос E-6241/08 зададен от Emilio Menéndez del Valle (PSE) на Съвета. Австралия отказва разрешение за пребиваване на трима германски граждани поради синдром на Даун