Дело C-56/06: Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2007 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Euro Tex Textilverwertung GmbH/Hauptzollamt Duisburg (Асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и Република Полша — Понятие за продукти с произход — Употребявани дрехи)