Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 115/2008 от 7 ноември 2008 година за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП