Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6412 – Evraz/Alrosa/Mining and Metallurgical Company Timir JV ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ