Решение на Съда (първи състав) от 18 януари 1990 г.