Решение на Общия съд (четвърти състав) от 31 януари 2012 г. Решение на Общия съд (четвърти състав) от 31 януари 2012 г.#Кралство Испания срещу Европейска комисия.#ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от страна на Общността — Лозаро-винарски сектор — Забрана на засаждането на нови лозя — Национални системи за контрол — Фиксирана финансова корекция — Процесуални гаранции — Грешка в преценката — Пропорционалност.#Дело T‑206/08.