Регламент (ЕО) № 1636/1999 на Комисията от 26 юли 1999 година относно разрешаване на нови добавки и нова употреба на добавките в храните за животни$