Писмен въпрос E-008574/11 Franz Obermayr (NI) до Комисията. Удължаване на срока на експлоатация и изграждане на нова АЕЦ в Крско — опасност за Австрия