Komisjoni teatis ohtlikkuse hindamise tulemuste ja ohu vähendamise strateegia kohta järgmiste ainete puhul: tsinkoksiid, tsinksulfaat, tritsinkdiortofosfaat (EMPs kohaldatav tekst)