Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων και τις στρατηγικές περιορισμού των κινδύνων από τις ουσίες: οξείδιο του ψευδαργύρου, θειικός ψευδάργυρος, δις(ορθοφωσφορικός) ψευδάργυρος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)