Дело C-543/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle — Белгия) — Ordre des barreaux francophones et germanophone и др., Jimmy Tessens и др., Orde van Vlaamse Balies, Ordre des avocats du barreau d’Arlon и др./Conseil des ministres (ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Валидност и тълкуване на Директивата — Доставки на услуги, извършвани от адвокати — Облагане с ДДС — Право на ефективни правни средства за защита — Равни процесуални възможности — Правна помощ)