Europeiska avdelningen för yttre åtgärder * Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 juli 2010 om förslaget till rådets beslut om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))