Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna * Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tat- 8 ta’ Lulju 2010 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))