Európai Külügyi Szolgálat * Az Európai Parlament 2010. július 8-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítésének és működési rendjének meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))