Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 506/2012 al Comisiei din 14 iunie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Kraški pršut (IGP)]