Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 506/2012 ( 2012. gada 14. jūnijs ) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā ( Kraški pršut (AĢIN))