Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 506/2012, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2012 , nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Kraški pršut (SMM))