Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 506/2012, 14. juuni 2012 , millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [ „Kraški pršut” (KGT)]