Решение на Общия съд (първи състав) от 1 март 2016 г. Решение на Общия съд (първи състав) от 1 март 2016 г.#Advance Magazine Publishers, Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Словна марка на Общността „VOGUE CAFÉ“ — По-ранни национални фигуративни марки „Vogue“ и „VOGUE studio“ и заявка за фигуративна марка на Общността „VOGUE“ — Реално използване на по-ранните марки — Член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009.#Дело T-40/09.