Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9913 – Hella/Minth/JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 298/04