Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9913 – Hella/Minth/JV) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 298/04