Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 1. juli 1992.