Заключение на генералния адвокат Lenz представено на1 юли 1992 г.