Писмен въпрос E-0604/10, зададен от Philip Claeys (NI) на Комисията. Присъди срещу Турция от Европейския съд по правата на човека