Писмен въпрос E-2826/08, зададен от Graf Alexander Lambsdorff (ALDE) на Комисията. Мерки на Комисията за подобряване на защитата на потребителите във връзка с разпоредбите за безопасност на продуктите — четливост на указанията за употреба и брошурите с инструкции