Писмен въпрос E-0611/09, зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Скок на случаите на морбили сред децата в ЕС