Писмен въпрос E-1531/06, зададен от Roberto Musacchio (GUE/NGL) на Комисията. Marina di Pisa tourist port