Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/805 на Комисията от 19 май 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура$