Писмен въпрос E-002640/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Купуване и ликвидиране на европейски предприятия от Китай