Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 171/2004 от 3 декември 2004 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX