Регламент (ЕО) № 1451/1999 на Комисията от 1 юли 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1209/98 относно продажбата на въоръжените сили по предварително фиксирани цени на говеждо месо, съхранявано от Обединеното кралство$