Дело C-79/07: Иск, предявен на 13 февруари 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Малта