Решение на Съда (шести състав) от 26 септември 1996 г.