Регламент за изпълнение (ЕС) № 1090/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за одобряване на перметрин като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 8 и 18 Текст от значение за ЕИП